25 Ιαν 2016

Έκτη αίσθηση και Κατανοώντας τους φίλους

Πώς μπορεί ένας μαθητής με ιδιαιτερότητες να ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο;


Φυσικά με την εφαρμογή ενός εξειδικευμένου προγράμματος, η απάντηση.Μήπως όμως δε φθάνει μόνο η παρέμβαση σε ατομική βάση;

Μήπως η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου των μαθητών συνεισφέρει στην καλύτερη προσαρμογή του μαθητή με δυσκολίες;Μήπως επίσης το σύνολο των μαθητών κατανοώντας τόσο τις δυσκολίες όσο και τις ικανότητες των διαφορετικών μαθητών επωφεληθεί το ίδιο αφού διαπιστώσει πως όλοι μας λίγο έως πολύ θέλουμε τα ίδια ουσιαστικά πράγματα;


Η απάντηση στην τελευταία ερώτηση είναι φυσικά θετική για αυτό το λόγο δέχθηκαν νε επισκεφθούν το σχολείο μας ειδικοί συνεργάτες από το ΚΕΔΔΥ , μετά από πρόσκλησή μας, για την παρουσίαση των προγραμμάτων με τίτλο...

"Έκτη αίσθηση και Κατανοώντας τους φίλους"Η παρουσίαση έγινε στη Γ΄τάξη, στην Ε΄και στη ΣΤ1΄... 

Επιμέρους στόχοι των δύο προγραμμάτων:

Οι μαθητές να αντιληφθούν πώς οι έξι αισθήσεις μας παρέχουν πληροφόρηση.
  • Να δουλέψουν πάνω σε βοηθητικές ιδέες για τυφλούς ή κωφούς συνανθρώπους. 
  • Να μάθουν πώς οι άνθρωποι μαντεύουν (υποθέτουν) τι αντιλαμβάνονται, ξέρουν ή αισθάνονται οι άλλοι .
  • Να περιγράψουν γιατί η «κοινωνική αίσθηση» μπορεί να θεωρείται «έκτη αίσθηση» .
  • Να περιγράψουν τις προκλήσεις που βιώνουν παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες.
  • Να αναγνωρίσουν πιθανές προκλήσεις που βιώνει συμμαθητής με δυσκολίες στην κοινωνικότητα και την επικοινωνία .
  • Να δημιουργήσουν μία λίστα με βοηθητικές ιδέες για το συμμαθητή με δυσκολίες στην κοινωνικότητα και την επικοινωνία. 
  • Να βοηθήσει τους μαθητές να φανταστούν πώς θα ήταν αν είχαν «διαφορετικές ικανότητες» από αυτές που έχουν τώρα και να κατανοήσουν γιατί κάποιοι άνθρωποι συμπεριφέρονται διαφορετικά από το αναμενόμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...