2 Μαρ 2016

Γ τάξη - Κατασκευάζουμε, παίζουμε

Το παιχνίδι είναι μια σταθερή αξία της παιδικής ηλικίας σε όλες τις κοινωνίες, το μέσο για την ομαλή ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη, ένα στάδιο προπαρασκευαστικό για

τη μετέπειτα ζωή του. 
Στο παιχνίδι αντικατοπτρίζονται συχνά πλευρές της πραγματικής ζωής. Οι τρόποι με τους οποίους τα παιδιά συμπεριφέρονται καθώς παίζουν απεικονίζουν συνήθως την συμπεριφορά τους στην καθημερινότητά τους γενικότερα.Το φυσικό παιχνίδι ικανοποιεί στο παιδί ανάγκες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές για την ανάπτυξη και βελτίωση της κινητικής δράσης και συμπεριφοράς του.


Μέσα από την οικογένεια και τον «ξεχωριστό» χρόνο που μοιράζονται οι γονείς με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια ενός ευχάριστου παιχνιδιού, αντλούνται μόνο θετικές επιδράσεις στο παιδί.

Αλλά και στη σχολική κοινότητα μπορούν και δίνονται οι δυνατότητες στα παιδιά να δημιουργήσουν μόνα τους, με τα ίδια τους τα χέρια, παιχνίδια που θα λειτουργήσουν ως προωθητικό μέσο και κινητήριος μοχλός για την δημιουργική φαντασία τους.

Ο ρόλος του παιχνιδιού είναι πολύ σημαντικός για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, καθώς μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα μοχλό για δημιουργική απασχόληση και έκφραση των στοιχείων του χαρακτήρα και του εσωτερικού κόσμου κάθε παιδιού.
Μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές διασκεδάζουν, δημιουργούν, εκφράζονται, αναπτύσσουν τη φαντασία και την ευρηματικότητά τους και μαθαίνουν να ακολουθούν κανόνες απαραίτητους στη διαδικασία του παιχνιδιού, να συνεργάζονται, να κερδίζουν και να χάνουν.Ευκαιρίες μάθησης μέσα από το παιχνίδι

(σ.σ.: σύμφωνα με την Deborah Plummer -2009).


 • Συγκεκριμένη μάθηση/εμπέδωση δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη γλωσσικών και δεξιοτήτων ακρόασης και παρατήρησης
 • Ικανότητα τήρησης και παροχής σύνθετων οδηγιών
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων μνήμης και ικανότητας αναστοχασμού
 • Δημιουργία νέων κανόνων και προτύπων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων
 • Καλλιέργεια της ικανότητας επιμονής σε μια δραστηριότητα
 • Ανάπτυξη υπευθυνότητας και ηγετικών δεξιοτήτων
 • Πραγματοποίηση λαθών μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον
 • Ικανότητα αναγνώρισης των πράξεων των άλλων
 • Ανάπτυξη της εικόνας και επίγνωσης του σώματος
πηγή:ert.gr
Για όλα αυτά λοιπόν....
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...